Kurs z praktycznego wykorzystania skanera i diagnostycznego wykorzystania leczenia.