Smile View32 276 33 33

Zgryz otwarty

Zgryz otwarty może powodować trudności lub ból podczas żucia, bądź nawet wady wymowy. Może również doprowadzić do poważniejszych problemów, jak dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego.
Dane dostępne w firmie Align Technology.