Smile View32 276 33 33

Co warto wiedzieć
przed pierwszą wizytą?

To pierwsza Państwa wizyta w gabinecie inTOsmile. Aby przebiegała sprawnie podpowiadamy jak się do niej przygotować.

 • Prosimy o przybycie 20 minut przed godziną wizyty, celem wypełnienia ankiety zdrowia i RODO
 • Do dyspozycji Pacjentów mamy 1 miejsce parkingowe (patrz mapa)
 • Przed wizytą zalecamy wykonanie przeglądu jamy ustnej i zębów (łącznie z higienizacją) u stomatologa. Warunkiem rozpoczęcia leczenia ortodontycznego są wyleczone zęby i zdrowe dziąsła
 • Zdjęcia Rtg (pantomograficzne szczęk lub tomografia komputerowa głowy) wykonane w ciągu ostatnich 12 miesięcy prosimy zabrać na wizytę lub przesłać na adres gabinetu: office@intosmile.eu
  Możliwe wykonanie pełnej diagnostyki Rtg. na miejscu
 • W przypadku wizyty Pacjentów będących w trakcie leczenia ortodontycznego w innym gabinecie ( lub krótko po zakończenieniu takiego leczenia) termin konsultacji możliwy jest do ustalenia po dostarczeniu i skopiowaniu pełnej dokumentacji – zapytaj Recepcję
 • Niezbędna jest znajomość numeru PESEL Pacjenta, także dziecka

Przebieg wizyty

Wizyta u ortodonty różni się od wizyty w gabinecie ogólnostomatologicznym. Leczenie ortodontyczne wymaga poznania oczekiwań Pacjenta i dokonanie oceny możliwości ich realizacji. Wynik tej wizyty ułatwia podjęcie decyzji dotyczącej leczenia ortodontycznego.

 • Wywiad ogólnomedyczny i stomatologiczny, poznanie oczekiwań Pacjenta i motywacji do leczenia ortodontycznego. Badanie zgryzu, ocena możliwości korekty wady, rozpoznanie czynników ryzyka i wybór rodzaju aparatu (aparat stały/nakładki Invisalign)
 • Oszacowanie czasu trwania i wstępna prognoza kosztów leczenia
 • Skanowanie 3D obu łuków zębowych i zgryzu skanerem wewnątrzustnym iTero. Uzyskanie wglądu w położenie poszczególnych zębów i wzajemne relacje zębów górnych i dolnych nieograniczone obecnością tkanek miękkich i struktur kostnych (zobacz jak to wygląda). Ułatwia to planowanie leczenia
 • Wykonanie fotografii twarzy i zgryzu Pacjenta celem dokumentacji i oceny końcowego efektu leczenia
 • Możliwe wykonanie zdjęć Rtg wg. wskazań ortodonty – Pracownia Diagnostyki Rentgenowskiej i Tomografii Komputerowej w gabinecie
 • Rozpoznanie możliwych ograniczeń związanych z obecnością nawyków podtrzymujących wadę (oddychanie przez usta, nieprawidłowa funkcja języka) lub ograniczeń anatomicznych (choroby przyzębia, braki zębowe) i ich wpływu na leczenie. Rozważenie z Pacjentem argumentów za i przeciw leczeniu
 • Pisemne skierowanie do lekarza, logopedy, fizjoterapeuty w razie potrzeby

Cena wizyty nie obejmuje wykonania zdjęć Rtg. Sprawdź cennik usług.