Smile View32 276 33 33

Precyzyjne planowanie leczenia w oparciu o szczegółową diagnostykę. Podjęcie przez Pacjenta decyzji dotyczącej wyboru aparatów.
Zapytaj o możliwość umówienia terminu wizyty z lekarzem on-line (ortodoncja cyfrowa).

Przebieg wizyty

  • Poszerzona diagnostyka na podstawie pomiarów zdjęć Rtg (diagnostyka)
  • Ocena wpływu korekty zgryzu na uśmiech, proporcje i rysy twarzy
  • Określenie harmonogramu, w tym czasu rozpoczęcia leczenia. U dzieci rozpoznanie wskazań do terapii wstępnej (leczenie wczesne), lub rozpoczęcie leczenia zasadniczego
  • Wybór aparatu ortodontycznego: aparat stały czy nakładki Invisalign. W przypadku aparatów Invisalign szczegółowa sekwencja przesunięć zębów na podstawie wirtualnej korekty ortodontycznej (Virtual Setup – zobacz jak to wygląda)
  • W przypadku leczenia skojarzonego – koordynacja etapów leczenia wielospecjalistycznego (logopeda, periodontolog, stomatolog, chirurg)
  • Oszacowanie czasu i kosztów leczenia. Nakładki Invisalign – decyzja o rodzaju pakietu (Expres, Restricted, Open)
  • Pisemny pełny opis planu i kosztów leczenia i retencji wysłany na e-mail Pacjenta

Uzgodnienie terminu założenia aparatu po akceptacji planu leczenia.

Cena wizyty nie obejmuje wykonania zdjęć Rtg. Sprawdź cennik usług.