Smile View32 276 33 33

Wszystkie badania z zakresu diagnostyki radiologicznej wykonujemy aparatem Vatech 3D Green w technologii cyfrowej. W przeciwieństwie do tradycyjnej radiografii analogowej, technologia cyfrowa nie wymaga użycia kliszy rentgenowskiej . Po wykonaniu zdjęcia obraz badania widoczny jest natychmiast na ekranie komputera. Dzięki radiografii cyfrowej dawka promieniowania i czas ekspozycji zostały ograniczone do minimum, a uzyskany obraz cechuje się wysoką rozdzielczością.

Zdjęcie cefalometryczne (cefalogram 2D)

Zdjęcie cefalometryczne ukazuje nie tylko zęby i otaczające kości, ale całą czaszkę z jednego profilu. Umożliwia przeprowadzenie pomiarów odpowiednich odległości i kątów pomiędzy diagnostycznymi punktami czaszki Pacjenta. Analiza cefalometryczna jest niezbędnym elementem planowania leczenia ortodontycznego. Dzięki niej znamy zakres możliwości leczniczych.

Zdjęcie ortopantomograficzne (Rtg panoramiczne, OPG – pantomogram 2D)

Jest to rodzaj przeglądowego zdjęcia stosowanego także w stomatologii ogólnej. Ortodoncie pozwala na ocenę liczby zębów (w tym tych niewyrzniętych), stopnia resorpcji korzeni zębów mlecznych i wyrzynania zębów stałych oraz wstępną ocenę ich położenia. Pozwala na wstępne rokowanie dotyczące do wyrzynania trzecich zębów trzonowych (ósemek).
Jest również pomocne w wykrywaniu ognisk próchnicy i stanów zapalnych.

Tomografia komputerowa (tomografia wolumetryczna, CBCT, 3D)

Wolumetryczna tomografia komputerowa to narzędzie rozszerzające diagnostykę Rtg o pełny obraz trójwymiarowy, istotny w aspekcie bezpieczeństwa i stopnia przemieszczania zębów, przy planowaniu mikroimplantacji oraz do oceny położenia zębów zatrzymanych w stosunku do sąsiadujących struktur. Obraz tomograficzny daje możliwość wejścia w głąb tkanek, spojrzenia z każdej strony pod dowolnym kątem.