Smile View32 276 33 33

Aby leczenie zakończyło się sukcesem i zadowoleniem Pacjenta, należy przestrzegać terminów wizyt kontrolnych i stosować się do zaleceń lekarza. Bardzo ważna jest szczególna dbałość o higienę jamy ustnej. Założenie aparatów na zęby ma miejsce na wizycie po zaakceptowaniu planu leczenia.

Częstość, przebieg i czas trwania wizyt kontrolnych będzie się różnił w zależności od tego jaką metodę leczenia wybierze Pacjent.

Leczenie aparatem stałym zawsze wymaga obecności Pacjenta na wizycie kontrolnej w gabinecie.

Leczenie nakładkami Invisalign daje możliwość zdalnego monitorowania przebiegu leczenia (Dental Monitoring). Wizyty kontrolne w gabinecie będą się odbywały rzadziej, lekarz otrzyma cotygodniowy raport z przebiegu leczenia. Dental Monitoring toruje drogę do leczenia Pacjentów, których miejsce zamieszkania lub praca utrudniała pojawianie się na regularnych wizytach u ortodonty.

Nakładki Invisalign

wizyty co 10 tygodni,

koszt wizyt w Pakiecie leczenia

🕑 15 minut

  • Porównanie pozycji zębów zębów w ustach Pacjenta z Virtual Setup
  • Czynności dodatkowe zależne od indywidualnego planu leczenia
  • Możliwy Dental Monitoring przebiegu leczenia

Aparaty stałe

wizyty co 6-8 tygodni,

koszty rozdzielone na poszczególne wizyty

🕑 30 minut

  • Ocena przemieszczania zębów w ustach Pacjenta
  • Wymiana i aktywacja metalowych łuków, założenie nowych ligatur
  • Czynności dodatkowe zależne od indywidualnego planu leczenia