Aparaty stałe

Tradycyjne aparaty trwale mocowane na zębach w oparciu o zamki metalowe lub porcelanowe. Zaufanie potwierdzone przez  pokolenia Pacjentów.

Umów się na pierwszą wizytę

Prostowanie zgryzu w oparciu o metalowe lub ceramiczne elementy mocowane trwale na zębach na cały czas leczenia. Leczenie aparatami stałymi rozpoczyna się zazwyczaj około 10-11 roku życia dziecka, kiedy w jamie ustnej obecne są zęby stałe.  Skuteczność prostowania zębów aparatami stałymi i nakladkami Invisalign jest porównywalna. Wybór metody leczenia w dużym stopniu zależy od chęci współpracy ze strony Pacjenta.

Metalowy aparat stały

Porównanie aparatów stałych z zamkami ceramicznymi i metalowymi

Aparat stały z kolorowymi ligaturami

Przebieg leczenia

 1. Wizyta konsultacyjno-diagnostyczna

  Poznanie oczekiwań Pacjenta i motywacji do leczenia. Ocena sylwetki, wymowy, badanie uzębienia i zgryzu. Diagnostyka radiologiczna. Wykonanie dokumentacji fotograficznej, skanowanie uzębienia.
  Wstępna ocena możliwości korekty wady.

 2. Planowanie leczenia

  Omówienie z Pacjentem możliwych wariantów leczenia z uwzględnieniem proponowanych zabiegów, przewidywanego czasu i efektu końcowego leczenia.

 3. Założenie aparatów

  Zazwyczaj aparaty stałe zakłada się w odstępie 3 miesięcy, zaczynając od górnego. Metalowe lub ceramiczne zamki mocuje się na zębach techniką adhezyjną. W szczelinę zamków wprowadza się cienki łuk metalowy. Stabilizację łuku wspomagają ligatury – kolorowe lub szare gumki.

 4. Wizyty kontrolne

  Odbywają się co 6-8 tygodni. Przykładowa wizyta polega na wymianie i dopasowaniu nowych ligatur i metalowego łuku w zależności od dynamiki przesunięć zębów. Przebieg poszczególnych wizyt może się różnić w zależności od planu leczenia.

 5. Demontaż aparatów

  Po uzyskaniu docelowego położenia zębów, wykonuje się kontrolne badanie rtg, fotografie.
  Z zębów usunięte zostają wszystkie elementy obu aparatów (górnego i dolnego). Skanowanie uzębienia i wykonanie aparatów retencyjnych.

 6. Faza retencyjna

  Oddanie i instruktaż użytkowania aparatów retencyjnych.
  Faza retencyjna jest długotrwała – trwa przez całe życie.