Smile View32 276 33 33

Prostowanie zgryzu w oparciu o metalowe lub ceramiczne elementy mocowane trwale na zębach na cały czas leczenia. Leczenie aparatami stałymi rozpoczyna się zazwyczaj około 10-11 roku życia dziecka, kiedy w jamie ustnej obecne są zęby stałe. Skuteczność prostowania zębów aparatami stałymi i nakladkami Invisalign jest porównywalna. Wybór metody leczenia w dużym stopniu zależy od chęci współpracy ze strony Pacjenta.

Metalowy aparat stały

Porównanie aparatów stałych z zamkami ceramicznymi i metalowymi

Aparat stały z kolorowymi ligaturami

Przebieg leczenia

Wizyta konsultacyjno-diagnostyczna

Poznanie oczekiwań Pacjenta i motywacji do leczenia. Ocena sylwetki, wymowy, badanie uzębienia i zgryzu. Diagnostyka radiologiczna. Wykonanie dokumentacji fotograficznej, skanowanie uzębienia.
Wstępna ocena możliwości korekty wady.

Planowanie leczenia

Omówienie z Pacjentem możliwych wariantów leczenia z uwzględnieniem proponowanych zabiegów, przewidywanego czasu i efektu końcowego leczenia.

Założenie aparatów

Zazwyczaj aparaty stałe zakłada się w odstępie 3 miesięcy, zaczynając od górnego. Metalowe lub ceramiczne zamki mocuje się na zębach techniką adhezyjną. W szczelinę zamków wprowadza się cienki łuk metalowy. Stabilizację łuku wspomagają ligatury – kolorowe lub szare gumki.

Wizyty kontrolne

Odbywają się co 6-8 tygodni. Przykładowa wizyta polega na wymianie i dopasowaniu nowych ligatur i metalowego łuku w zależności od dynamiki przesunięć zębów. Przebieg poszczególnych wizyt może się różnić w zależności od indywidualnego planu leczenia.

Demontaż aparatów

Po uzyskaniu docelowego położenia zębów, wykonuje się kontrolne badanie rtg i fotografie zgryzu i twarzy.
Z zębów usunięte zostają wszystkie elementy obu aparatów (górnego i dolnego). Skanowanie uzębienia i wykonanie aparatów retencyjnych.

Faza retencyjna

Dopasowanie i instruktaż użytkowania aparatów retencyjnych.
Faza retencyjna jest długotrwała – trwa przez całe życie.