Aparaty stałe

Tradycyjne aparaty trwale mocowane na zębach w oparciu o zamki metalowe lub porcelanowe. Zaufanie Pacjentów wynika ze stosowania sprawdzonej techniki od dziesiątek lat.

Umów się na pierwszą wizytę

Tradycyjna metoda prostowania zębów przy pomocy aparatów mocowanych trwale na zębach na cały okres leczenia. Rozpoczęcie leczenia aparatami stałymi zazwyczaj rozpoczyna się około 11 roku życia dziecka, kiedy w jamie ustnej obecna jest wystarczająca ilość zębów stałych do zakotwiczenia aparatu. Nie ma górnej granicy wieku ograniczającej możliwości leczenia. Skuteczność prostowania zgryzu aparatami stałymi i aparatami Invisalign jest porównywalna. Wybór metody leczenia w dużym stopniu zależy od chęci współpracy ze strony Pacjenta.

Metalowy aparat stały

Porównanie aparatów stałych z zamkami ceramicznymi i metalowymi

Aparat stały z kolorowymi ligaturami

Przebieg leczenia

 1. Pierwsza wizyta – diagnostyczna

  Poznanie oczekiwań i motywacji Pacjenta do leczenia.
  Ocena sylwetki, wymowy, badanie uzębienia i zgryzu.
  Wykonanie dokumentacji fotograficznej zgryzu i twarzy.
  Skanowanie uzębienia.
  Wykonanie zdjęć Rtg: cefalometrycznego i pantomograficznego lub tomografii komputerowej (CBCT).

 2. Omówienie z Pacjentem planu i przebiegu leczenia.

  Diagnostyczna symulacja skanerem procesu leczenia (symulacja 3D nie jest obrazem ostatecznego wyniku leczenia).
  Odpowiadamy na pytania.
  Pacjent otrzymuje plan leczenia w formie papierowej lub elektronicznej na adres e-mail.

 3. Montaż aparatu

  Przygotowanie zębów do naklejenia zamków i pierścieni ortodontycznych. Zazwyczaj aparat najpierw montuje się na zęby górne.
  Aktywacja i umieszczenie metalowego łuku w szczelinach zamków, stabilizacja łuku w zamkach przy pomocy ligatury (zazwyczaj kolorowych lub niewidocznych gumek).
  Instruktaż użytkowania (dieta) i higieny aparatu. Czas trwania wizyty około 60 minut.

 4. Pierwsza wizyta kontrolna po 6 tygodniach.

  Zdjęcie ligatur, usunięcie metalowego łuku, ocena dynamiki przesunięcia zębów.
  Wprowadzenie i aktywacja nowego łuku – łuki różnią się rodzajem materiału (stopy NiTi lub Stal Szlachetna) i grubością, z czym wiąże się siła prowadzenia zębów.
  Założenie nowych ligatur wokół zamków. Czas trwania wizyty około 30 minut.

 5. Założenie aparatu na dolne zęby następuje najczęściej po około 3 miesiącach od założenia górnego aparatu, chociaż czasem montowane są obydwa aparaty jednocześnie.

  Postępowanie podobnie jak podczas montażu górnego aparatu.
  Niekiedy podczas leczenia ortodontycznego potrzebne są dodatkowe zabiegi takie jak zwężenie powierzchi bocznych stłoczonych zębów (wykonuje się je paskiem ściernym manualnie lub oscylacyjnie w obrębie szkliwa, dokładnie kalibrując zabieg).

 6. Wizyty kontrolne: wymiana i aktywacja łuków i ligatur co 6 tygodni.

  Przebieg poszczególnych wizyt może się różnić w zależności od planu leczenia.
  Leczenie trwa zazwyczaj około 18-24 miesięcy.

 7. Zastosowanie aparatów retencyjnych.

  Celem utrzymania uzyskanych wyników leczenia.