Smile View32 276 33 33

Zakończenie leczenia – to już?

Zakończenie leczenia ma miejsce po uzyskaniu docelowej pozycji zębów i akceptacji Pacjenta. Przed usunięciem z zębów elementów aparatu lekarz zleca wykonanie kontrolnych zdjęć Rtg celem oceny medycznych aspektów leczenia. Wykonywane są fotografie twarzy i ponowne skanowanie uzębienia. Od tego momentu rozpoczyna się faza retencyjna leczenia.

Przebieg wizyty

  • Podjęcie decyzji przez lekarza i Pacjenta o zakończeniu leczenia
  • Wykonanie kontrolnych zdjęć Rtg
  • Nakładki Invisalign: spolerowanie z zębów kompozytowych zaczepów
  • Aparat stały: zdjęcie z zębów ligatur, łuków i zamków
  • Wykonanie fotografii twarzy i zgryzu
  • Skanowanie uzębienia
  • Wybór aparatów retencyjnych

Cena wizyty nie obejmuje wykonania zdjęć Rtg. Sprawdź cennik usług.