Planowanie leczenia

Omówienie z Pacjentem starategii postępowania aby uzyskać możliwie najlepszy efekt leczenia z wizualizacją 3D.

Dopasowanie najmniej inwazyjnych metod w optymalnym czasie.

Omówienie wyników badań zleconych na poprzedniej wizycie.

  • Ocena możliwości korekty wady na podstawie obrazu OPG, pomiarów cefalometrycznych w porównaniu z analizą rysów twarzy Pacjenta, stanu zgryzu.
  • Omówienie z Pacjentem  czasu rozpoczęcia leczenia (dotyczy głównie dzieci < 10 rż), spodziewanych trudności (przy współistnieniu nawyków podtrzymujących wadę np. oddychanie przez usta, wada wymowy) i możliwych powikłań w trakcie leczenia.
  • Przy leczeniu wielospecjalistycznym synchronizacja sekwencji procesu leczenia z logopedą, laryngologiem, stomatologiem ogólnym, periodontologiem lub chirurgiem.

Symulacja 3D procesu leczenia

  • W przypadku leczenia aparatami stałymi symulacja 3D przedstawia rzeczywisty wynik leczenia.
  • W przypadku leczenia metodą Invisalign jest rzeczywistym, przybliżonym obrazem końcowego efektu leczenia.
  • Wykonanie pełnego opisu planu leczenia, łącznie z faza retencyjną.
  • Przesłanie planu leczenia na adres e-mail Pacjenta (możliwość wydania w formie wydruku).

Akceptacja planu leczenia przez Pacjenta, uzgodnienie terminu założenia aparatu.