W trakcie leczenia

Częstość, przebieg i czas trwania wizyt będzie się różnił w zależności od tego jaką metodę leczenia wybierze Pacjent.

Zakończenie sukcesem leczenia w możliwie najkrótszym czasie wymaga ścisłej współpracy Pacjenta:

  • przestrzegania terminu wizyt kontrolnych
  • stosowania się do zaleceń lekarza
  • dbania o higienę jamy ustnej.

Na zakończenie leczenia, przed usunięciem z zębów elementów aparatu wykonuje się kontrolne RTG celem oceny medycznych aspektów leczenia, oraz skanowanie uzębienia celem dokumentacji i wykonania aparatów retencyjnych.

Invisalign

wizyty co 10 tygodni

  • porównanie przebiegu leczenia z symulacją 3D
  • wydanie kolejnych zestawów nakładek (alignerów)
  • średni czas wizyty 15 minut

Aparat stały

wizyty co 6 tygodni

  • obserwacja przemieszczania zębów,
  • wymiana i aktywacja łuków,
  • wymiana ligatur
  • średni czas wizyty 30 minut